قسمت چهل و چهارم. یک رویا

آموزش

خیلی از کارهای انسان از یک رویا شروع شده. در "یک رویا" آرزوهای افراد مختلف رو، برای زندگی بهتر، می شنویم. شما هم می تونید رویاتون رو برای ما بفرستید.