قسمت چهارم: مرز قانون‌های بی‌قانون

جامعه

اپیزود شماره چهار: مرز قانون‌های بی‌قانون

در این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث در مورد چرایی وجود قانون، پیروی و یا سرپیچی از قوانین و نتایج آن می‌پردازیم

 

موسیقی میانی

آهنگ "اجبار" از آلبوم "نیوش(خواهم گفت)" کاری از گروه نیوش

 

موسیقی آغاز و پایان

The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue)

Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.


Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast

Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast

Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha


منابع

 نیویورک تایمز

https://tinyurl.com/y6xeol79

 

آنتونی دیمیتو

https://tinyurl.com/yxfmnaoj

 

کولبرگ

https://tinyurl.com/y99adbsb

 

آرتورو پرز

https://tinyurl.com/y2jl37uv