قسمت چهارم: بخش دوم دولت شهرها یا شهرهای باستانی ایران

تاریخ

ارسال شده توسط چیستا در دسته بندی تاریخ 199 روز پیش 246
دولت شهرها از نخستین سیستم های اداره یک مجموعه متمدن بودند. معمولا این شهرها صنعت و هنر منحصر به فرد خودشون رو داشتند.
شرح تصویر: اسکلت یافت شده در تپه حصار دامغان که بر اثر زایمان سخت فوت کرده و به همراه فرزندش مدفون شده