قسمت چهارم - تایلندی باهوش

تاریخ

ارسال شده توسط احسان حاجیان در دسته بندی تاریخ 523 روز پیش 2216

تعداد انگشت شماری کشور تو دنیا هستن که هیچ وقت مستعمره اروپائیا نشدن و شاید عجیب باشه اگه بشنوین تایلندم یکی از همین کشوراست. پس اگه کنجکاو شدین بدونین چه جوری تایلند تونست استقلالش را حفظ کنه، این قسمت را گوش کنین

Telegram: t.me/EhsanCast

twitter: twitter.com/EhsanCast

Email: EhsanCast@gmail.com