قسمت چهاردهم - بعد از خودکشی

جامعه

ارسال شده توسط مرضیه رسولی در دسته بندی جامعه 329 روز پیش 3736

اینجا روایت کسانی رو می‌شنوید که عزیزشون رو بر اثر خودکشی از دست دادن و این اتفاق فاصله و مرزی بین اونها و بقیه به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده

Dile Me, Sinking Ship, Level plane, Lover’s Stripes

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی