قسمت پنجم: بخش سوم دولت شهرها یا شهرهای باستانی ایران

تاریخ

ارسال شده توسط چیستا در دسته بندی تاریخ 9 روز پیش 97
دولت شهرها از نخستین سیستم های اداره یک مجموعه متمدن بودند. معمولا این شهرها صنعت و هنر منحصر به فرد خودشون رو داشتند.
شرح تصویر: لوح مکتوب یافت شده در حوزه تمدن جیرفت