قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 46 روز پیش 232

تو این قسمت از فصل چهار، از دیدگاه کشاورزی و دامداری به انقلاب صنعتی نگاه میکنیم و در مورد مسائل اخلاقی صنعتی شدن دامداری و آزمایش روی جحیوانات دیگر صحبت میکنیم.

 

لینک به ویدیوی گفتگوی اینستاگرامی با عرفان خسوری در خصوص ماهیت زیستی و تکاملی انسان

NavCast.net/support

Buy Me A Coffee 

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام