قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 703 روز پیش 4759

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم.

درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم


NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک