قسمت ویژه: درباره‌ی تصحیح شاهنامه (بخش دوم)

داستان

ارسال شده توسط امیر خادم در دسته بندی داستان 134 روز پیش 610