قسمت هفدهم: افغانستانی‌ها

جامعه

ارسال شده توسط مرضیه رسولی در دسته بندی جامعه 175 روز پیش 3815

این قسمت روایت نسل دوم افغانستانی‌های ساکن ایرانه، و مرزی که مهاجر بودن بین اونها و بقیه‌ی مردم ایران به وجود آورده. به یاد افغانستانی‌تبارهای پرواز 752 هواپیمایی اوکراین که در مرگ هم غریب و متعلق به کشور دیگری بودند

موسیقی‌های استفاده شده

Accordion, Carol of the Bells, Fresh Fallen Snow, Mars Cantina, Russian Dance, Whaling City

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی