قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه

علم

ارسال شده توسط NavCast در دسته بندی علم 38 روز پیش 1760