قسمت هفتم: شناخت من والد (والد حمایتگر و انتقادگر)

روانشناسی

ارسال شده توسط خویشتن نو در دسته بندی روانشناسی 510 روز پیش 1651
در اپیزودهای قبلی راجع به مفهوم «من والد» توضیح دادیم. گفتیم که من والد همون بخشیه که از والدین بیرونی گرفتیم و درونی کردیم. ما کپی پدر و مادرمون می‌شیم وقتی که قضاوت می‌کنیم، دستور می‌دیم یا اعمال قدرت می‌کنیم. ما شبیه پدر و مادرمون می‌شیم وقتی می ‌خواهیم کمک یا حمایت کنیم، درس عبرت بدیم یا نصیحت کنیم. در این اپیزود از پادکست خویشتن نو با انواع من والد که شامل والد انتقادگر و والد حمایتگره بیشتر آشنا می‌شیم