قسمت هفتم: بچه‌ی شهید

جامعه

ارسال شده توسط مرضیه رسولی در دسته بندی جامعه 534 روز پیش 5578

تو این قسمت با کسانی صحبت کردم که پدرشون در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق شهید شده و از مرزی گفتن که این اتفاق بین اونها و بقیه مردم کشیده

موسیقی‌های استفاده شده

Archive: Rest My Head on You, Dark Room

Nothing Else, Londinium, Skyscraper

Last Five, Again

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی