قسمت هفتم: بخش نخست تمدن ایلام

تاریخ

ارسال شده توسط چیستا در دسته بندی تاریخ 24 روز پیش 453
بریم سراغ نخستین دولت در قسمتی از ایران. حدود مرزهای شرقی دولت ایلام تاکنون مشخص نشده و علت اون وابسته بودن ما به مطالب حکومت های میانرودان هست، چون سرحدات شرقی ایلام برای ایشان مهم نبوده.
شرح تصویر: بانویی اشرافی که در حال نخریسی مربوط به سده شش پیش از میلاد.