ارسال شده توسط حمیدرضا طاهر در دسته بندی سینما 64 روز پیش 115

شخصیت چیست؟ چگونه یک شخصیت ماندگار خلق کنیم؟ آیا برای شخصیت نیاز است بک استوری داشته باشیم؟ شخصیت پردازی چیست و چگونه در ذهن مخاطب ایجاد می شود؟    توی این اپیزود راجع به شخصیت پردازی صحبت می کنیم.