قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 386 روز پیش 2977
در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

مردمان آچٍي Aché people

NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک