قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 213 روز پیش 1666
در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

https://navcast.podbean.com

مردمان آچٍي Aché people

:ناوکست در

Twitter Telegram Sound Cloud Namlik