قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

علم

ارسال شده توسط NavCast در دسته بندی علم 26 روز پیش 933
در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی 

https://navcast.podbean.com

مردمان آچٍي Aché people

:ناوکست در

Twitter Telegram Sound Cloud Namlik