ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 199 روز پیش 1273

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

:ناوکست در

Twitter Telegram Sound Cloud Namlik