ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 643 روز پیش 3062

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم

اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا

NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک