قسمت صد و بیستم. یک ایده - نمایشگاه های خانگی

آموزش

"یک ایده" بخش جدید رادیو کودکان دنیاست و بر اساس فعالیت های گروه ایده ها تنظیم شده است. این برنامه با این اعتقاد پیش می رود که برای آموزش کودکان و نوجوانان، باید ایده های نو و متنوع داشت. در هر قسمت یک ایده را با شما در میان می گذاریم.