قسمت ششم: خدمات و کارهای کارل مارکس، بخش دو از چهار

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 368 روز پیش 638

موضوع این قسمت: خدمات و کارهای کارل مارکس - بخش دوم

در سال ۲۰۰۵ تو نظرسنجی بی بی سی از سراسر دنیا کارل مارکس به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد. این چهار قسمت  تلاشیست برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری

Economic Update with Richard D. Wolff March 26th 2018

Music: STABAT MATER, GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI, Anna Netrebko, Marianna Pizzolato, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano