قسمت ششم: حکومت های میانرودان

تاریخ

ارسال شده توسط چیستا در دسته بندی تاریخ 28 روز پیش 428
برای اینکه به حکومت های ایلام و ماد و هخامنشیان بپردازیم آشنایی به میانرودان که اصطحکاک شدیدی با این دولتها داشتند الزامی است
شرح تصویر: لوح آشوربانیپال در مورد فتح شوش و ویرانی زیگورات شوش توسط آشوریان که به خوبی در لوح نمایان است.