قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

علم

ارسال شده توسط NavCast در دسته بندی علم 147 روز پیش 1520

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:موسیقی کوتاهی که حدود دقیقه چهارده میشنوید، صدای ساز بومیان استرالیاست به نام

Didgeridoo - دیجیریدو

:ناوکست در

Twitter Telegram Instagram Sound Cloud Facebook