قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 393 روز پیش 3436

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم

:موسیقی کوتاهی که حدود دقیقه چهارده میشنوید، صدای ساز بومیان استرالیاست به نام

Didgeridoo - دیجیریدو

NavCast.net 

Buy Me A Coffee  

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک