قسمت شانزدهم: نابینایان

جامعه

ارسال شده توسط مرضیه رسولی در دسته بندی جامعه 225 روز پیش 1949

در این قسمت روایت نابیناهایی رو می‌شنوید که نابینایی بین اونها و آدمهای دیگه دیوار و مرز پررنگی به وجود آورده.

نظرسنجی شناخت مخاطبان رادیو مرز

موسیقی‌های استفاده شده

Kevin MacLeod: As I Figure, Padanaya Blokov, Scheming  Weasel, Sky Cuillin, Sonatina, Tango de Manzana

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی