قسمت سوم: گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 577 روز پیش 309
سید محمود علیزاده طباطبایی سال 1349 وارد نیروی هوایی ارتش شد. در دوران جنگ به سازمان برنامه منتقل شد و مسئولیت بودجه نظامی را به عهده داشت و عضو هیئت خرید تسلیحاتی بود. دکتر علیزاده در این گفتگو مشکلات ساختاری قانون خدمت نظام وظیفه را شرح میدهد و به معرفی راه حل های جایگزین می پردازد.