قسمت سوم: آشنایی با سه حالت شخصتی والد، بالغ و کودک

روانشناسی

ارسال شده توسط خویشتن نو در دسته بندی روانشناسی 258 روز پیش 1869
در تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت به سه حالت نفسانی تقسیم می‌شود. در این اپیزود از پادکست خویشتن نو با سه وجه روانی یا سه حالت نفسانی والد، بالغ و کودک آشنا می‌شویم. با یادگیری این الگوی ساده می‌توانیم افکار، احساس و رفتار خودمان و دیگران را بهتر درک و تفسیر کنیم.