ارسال شده توسط Alireza Payandeh در دسته بندی داستان 45 روز پیش 312
خبری جالب و البته ناراحت کننده در مورد یک خرس قطبی و کلی اطلاعات مفید
روشهای دسترسی:
لینک اپل پادکست:
لینک کست باکس:
لینک گوگل پادکست:
 و يا از کانال تلگرام بشنوید