ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 192 روز پیش 1111

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم

https://navcast.podbean.com

:ناوکست در

Twitter Telegram Sound Cloud Namlik