قسمت دوم: مهار فرایند پیچیده سیاستگذاری، همراه با محمد قاسمی و نوید خنوه (بخش اول)

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پالیسی در دسته بندی جامعه 331 روز پیش 477

در قسمت دوم رادیوپالیسی، در گفتگو با محمد قاسمی و نوید خنوه، به موضوع پیچیدگی فرایند سیاستگذاری پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به این سوالات جواب دهیم که یک مساله چگونه در ذهن سیاستگذار پررنگ می‌شود و چگونه صورت‌بندی می‌شود.

این قسمت در دو بخش تهیه شده است که آنچه می‌شنوید، قسمت دوم و پایانی آن است..

تهیه: عطا حشمتی، سعید سلیمانی