قسمت دوم: مهار فرایند پیچیده سیاستگذاری (بخش اول)

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پالیسی در دسته بندی جامعه 674 روز پیش 625

در قسمت دوم رادیوپالیسی، در گفتگو با محمد قاسمی و نوید خنوه، به موضوع پیچیدگی فرایند سیاستگذاری پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به این سوالات جواب دهیم که یک مساله چگونه در ذهن سیاستگذار پررنگ می‌شود و چگونه صورت‌بندی می‌شود.

این قسمت در دو بخش تهیه شده است.

تهیه: عطا حشمتی و سعید سلیمانی