ارسال شده توسط پادکست چسب زخم در دسته بندی جامعه 580 روز پیش 525
کافه ها در فضای شهری جز مکانهایی هستند که امکان معاشرت و فاصله گرفتن از کار و مسئولیت رو برای آدمها فراهم میکنه، ایده های متفاوت و ایجاد اتمسفر خاص و بعضا بی ربط باعث وفور انواع مختلفی از کافه ها در سطح شهر شده، توی این پادکست به انواع کافه ، فعالیت های فرهنگی و غیر فرهنگی در کافه ها می پردازیم و در انتها چند کافه قدیمی، جدید و متفاوت در تهران رو معرفی میکنم.