ارسال شده توسط Panenka Podcast در دسته بندی سرگرمی 365 روز پیش 115
بل پوکر!
پارت دوم پاننکا پوکر هم اومد.
تو این قسمت با بررسی انتقال هری مگوایر به یونایتد شروع میکنیم و به تمومی انتقالات رسمی بازار میپردازیم و البته که جدی ترین و معتبر ترین شایعات رو هم مرور میکنیم. پرونده‌ی انتقال ترکهای فوتبال اروپا باز میشه و وعده‌ی بررسی ویژه‌ی ولوز ژرژ مندس هم اتفاق میفته.