قسمت دوازدهم: سرمایه‌داری و کرونا، بخش هفتم، گفتگو با مرتضی درباره محیط زیست

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 52 روز پیش 41