ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی آموزش 28 روز پیش 118

قسمت دو از واوکست، در مورد بعضی لغاتی که به واژهٔ انگل ربط دارن.

Navcast.net/Vavcast/

-----------------------

پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب

لینک دسترسی به تُرُب :

https://torob.ir/

-----------------------

پشتیبانی از واوکست

:ناوکست در

اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام