قسمت دهم - ساختار بندی پلات و ساختار سه پرده ای

سینما

ارسال شده توسط حمیدرضا طاهر در دسته بندی سینما 52 روز پیش 153

توی این قسمت دیوید ممت طرح اولیه یک فیلم نامه را قدم به قدم با ما پیش میبره و ساختار پلات رو توی درسی عملی بهمون آموزش میده

بعد از اون راجع به ساختار سه پرده ای صحبت میکنیم

.....................

آدرس صفحه اینستاگرام مدوناک : madonak.podcast