قسمت بیست و یکم: راننده کامیون

جامعه

ارسال شده توسط مرضیه رسولی در دسته بندی جامعه 16 روز پیش 365

روایت چند راننده کامیون از فاصله‌ای که این شغل بین آنها و دیگران به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده:

Anamalie, Road to Moscow

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی

عکس: فاطمه روانگرد