قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟

تاریخ

ارسال شده توسط Nav Cast در دسته بندی تاریخ 121 روز پیش 1384

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن

 NavCast.net 

info@navcast.net 


 
راههای کمک به ناوکست

از ایران

از راه زرین پال logo1png

   x۵قهوه

   قهوه

   x۱قهوه

از بقیۀ نقاط دنیا

:برای یکبار پرداخت

 از راه PayPal

یا اینکه مهمونم کنین به قهوه که باز برگردم و با انرژی براتون پادکست بسازم

:ناوکست در

Twitter Telegram Namlik