قسمت اول: گفتگو با عباس عبدی

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 597 روز پیش 610
عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب است. در این مصاحبه عباس عبدی به بررسی چالش های موجود در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اقتصادی و سیاسی پرداخته است. این پژوهشگر معتقد است مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور عمدتا ریشه سیاسی دارند و تا زمانی که مشکلات در عرصه سیاسی حل نشود، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. عبدی معتقد است برجام آغاز گفتگو با غرب بود و باید این راه ادامه پیدا میکرد. او از سوی دیگر اصلاح طلبان را در شرایط کنونی دارای رویکرد منسجم و یکدست نمیداند. گفتگوی کامل عباس عبدی را از سایت اقتصاد نگار تماشا کنید.