ارسال شده توسط Gamer Zone در دسته بندی تکنولوژی 301 روز پیش 301
ما تو هر قسمت پادکست در سیزن اول به زندگی یکی از بزرگترین بازی سازای تاریخ میپردازیم .. این قسمت درباره سید مایر پدرخوانده صنعت گیم و پدر بازیای استراتژیه
توتالایزور:
https://www.researchgate.net/figure/1940ـCrowd-in-front-of-the-totalisator-at-the-Trentham-Race-Course-Upper-Hutt-I_fig5_29487688

بازی های اول سید مایر:
http://www.atarimania.com/game-atari-400-800-xl-xe-floyd-of-the-jungle_22318.html