در راستاي حق كشي از آلماني ها در برنامه قبلي اين هفته با بوندسليگا شروع ميكنيم، جايي كه دورتموند خانه تكاني داشته و بايرن طوفاني شروع ميكنه. در انگليس ليورپول يورگن  كلوپ به بي ثباتي محكوم ميشه و استرلينگ زير نظر گوارديولا احيا ميشه.
در ايتاليا شايان از الآن دوناروما را براي يوونتوس لقمه گرفته و آرين و برديا سر رئال و بارسا كار را براي اديتور معروفمون كه عكسش را ديديد سخت ميكنند...
❤️