فوتبالکست؛ شماره ۱۱۳

خبر

امسال هم فوتبالكست با قدرت ادامه پيدا خواهد كرد تا اين چهارمين فصلي باشه كه در كنارتون هستيم. بعد از ٣ ما غيبت خيلي حرف ها توي دلمون مونده بود به همين دليل اين برنامه طولاني ترين برنامه فوتبالكست شد. 
يادتون نره كه رابطه فوتبالكست با شما يك رابطه ٢ طرفه است براي همين ما را ازنظرات و كامنتهاي خودتون محروم نكنيد