فوتبالکست ۹۹

خبر

برنامه این هفته را با لیگ ایتالیا شروع میکنیم در هفته ای که ناپولی و ییونتوس از اینتر پیشی گرفتن، پرونده ویژه ای داریم برای توپ طلا و انتخاب سال های اخیرشون در اسپانیا در مورد دوران جدید رئال زیر نظر ییونتوس صحبت میکنیم. در آخر هم نگاه جزیی داری به بازی های جام حذفی انگلیس