فوتبالکست ۹۷

خبر

در برنامه این هفته از تغییر قدرت در فوتبال اروپا میگیم، ابتدا برنامه را با جدایی پر سر صدا مورینیو از چلسی شروع میکنیم. بعد در مورد آینده پپ و انجلوتی در بایرن مونیخ میگیم. باخت های اخیر منچستر و لیورپول را بررسی میکنیم و در نهایت میریم سراغ بارسا و آخرین جامشان در سال ۲۰۱۵.