فوتبالکست ۹۶

خبر

برنامه این هفته را با سری آ ایتالیا شروع میکنیم جایی که یوونتوس به جهش خودش به لیگ برتر ارائه میده، در آلمان مطابق هر هفته بابک از اشمیت انتقاد میکنه و هرتا برلین به رتبه سوم میرسه. در لیگ برتر ون گال بیشتر از پیش تحت فشار قرار میگیره و آرسنالی ها در اروپا فرار بزرگ را انجام میدن.