فوتبالکست ۱۵۳

خبر

در برنامه اين هفته نگاهي داريم به مهمترين بازيهاي اين هفته اروپا از جمله داربي ميلان، شكست يوونتوس و دورتموند، اوج گرفتن ناپولي، و تساوي در مادريد. در بخش آلمان، از بازگشت يوپ هاينكس به خونه صحبت ميكنيم و در ايتاليا يك پرانتزي براي آتزوري باز ميكنيم. در اسپانيا از كم شدن فاصله در صدر جدول حرف ميزنيم و در انگليس از تفاوت فاحش در استايل بازي دو تيم منچستر و شكست دوباره آبيها.