فوتبالکست ۱۵۲

خبر

فوتبالکست ۱۵۲ به تولید انبوه رسید. اخراج آنجلوتی زمینه را برای بحث و تبادل نظر متخصصان مربوطه فراهم آورد و چشم انداز بایرن مونیخ و فوتبال آلمان به چالش کشیده شد. انتخابات کاتالونیا و نیوکمپ خالی از سکنه، محرومیت آنیلی و ترمز یووه، فرمول پرز در اصل تیپ و قیافه ،اوج گیری منچستر سیتی،  چالش رونالد کومان و خریدهای گران، لب پَر شدن آث میلان و مسائلی‌ از این دست زیر تیغ جراحی این هفته فوتبالکست رفت. به دوستان خود یاد آور شوید که ما همه‌‌جا - اِسْلَش- فوتبالکست ، قابل رویت هستیم..