فوتبالکست ۱۴۷

خبر

فوتبالکست 147:
 در برنامه این هفته قسمت مثل همیشه اول میریم سراغ لیگ انگلیس, جایی که رضا مهرداد رو به خاطر ناپختگی در پیش بینی قهرمان سرزنش میکنه. بعد میریم سراغ بوندس لیگا و سولویِ یک نفسِ مهرداد راجع به لیگِ پاکِ و ماشینی آلمان. در لیگ ایتالیا از گلزنی های 2AFM میگیم و از شروع طوفانی میلان و اینتر. در بخش اسپانیا هم بردیا از لیگ حالا دیگه تک قطبی شده اسپانیا میگه و از فرمانرویی رئال به خودش میباله.