فوتبالکست ۱۴۵-قسمت دوم

خبر

در اين قسمت، با سامان زمان زاده، فوتبال نويس مستقل و هوادار دو آتيشه تيم ميلان و شايان در مورد خريدهاي ميلان و تغييرات در بقيه تيمهاي مهم ايتاليا صحبت ميكنيم.
در بخش بعدي، بابك و مهرداد چشم بقيه را دور ميبينند و هممونو به يك تانگوي دو نفره درباره نقل و انتقالات فوتبال آلمان مهمان ميكنند
اين قسمت را از دست نديد كه كلي جاي بحث داره.