فوتبالکست ۱۴۲؛ پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۴۲ بخش اول: 
این هفته در فوتبالکست به علت گستردگی مطالب و برای راحتی حال شما برنامه را به ۲ بخش تقسیم 
کردیم. 
در بخش اول در مورد چمپیونزلیگ و فینال قریب الوقوع رئال و يوونتوس صحبت كرديم. سپس ميريم به اسپانيا و سواحل آفتابي آن تا از حال و روز توني آدامز براتون بگيم. و در بخش آخر ميريم انگليس تا از سرنوشت كاونتري و جادوي بيگ سم بشنويم. 
بخش دوم اين برنامه روز پنج شنبه منتشر ميشه كه شامل صحبت هاي ما در مورد قهرماني چلسي، فوتبال ايتاليا و آلمان است.