فوتبالکست ۱۲۲؛ پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

خبر

ما بالاخره بعد از يك هفته تعطيلات و غيبت برگشتيم. اين هفته يك برنامه ويژه براتون داريم. اول از همه يك سوپرايز بزرگ براتون داريم كه مدت ها منتظرش بوديد. دوم اينكه برنامه اين هفته را به روح مفور جناب لئونارد كوهن تقديم ميكنيم. برنامه اين هفته مفصل راجع به همه ليگ ها صحبت كرديم كم كم بزنيد به بدن.