فوتبالکست ۱۲۱؛ پادکست بررسی هفتگی فوتبال اروپا

سرگرمی

فوتبالکست ۱۲۱:
ما بعد از یک هفته غیبت خودمون را رسوندیم
در برنامه این هفته ابتدا میریم سراغ لیگ انگلیس و رضا از احیای هازارد و گگن پرسینگ یورگن کلوپ میگه.
در آلمان بابک از بلند پروازی های دورتموند میگه و لایپزیک پا به پای بایرن میاد
در ایتالیا پرونده ویژه داریم و شایان از دلایل اخراج دیبوئر میگیم
در اسپانیا هم آرین خودش را میرسونه تا در مورد برد بارسا جلوی سویا صحبت کند.