فوتبالکست ۱۱۲؛ پادکست هفتگی بررسی فوتبال اروپا

خبر

یک سال دیگر هم تمام شد و به آخرین قسمت فوتبالکست رسیدیم. این برنامه را با فینال نه چندان جذاب میلان شروع میکنیم. نقش زیدان در این پیروزی را بررسی میکنیم و از آینده سیميونه و اتلتیککو میگیم. در ادامه برنامه یکم اخبار و شایعات را بررسی میکنیم و در ادامه تیم سال و بازیکن سال را انتخاب میکنیم. در انتهای این برنامه هم کمی در مورد آینده فوتبالکست صحبت میکنیم.
ممنون از همه شما که در طی این سال هابا همه کم و کاستی حماییتون را از فوتبالکست دریغ نکردین.